Pliki cookie

Używamy plików Cookie, należących do naszej strony, a także do osób trzecich, w celu zrozumienia sposobów używania witryny oraz wsparcia kampanii marketingowych.

Rozumiem i akceptuję

Marcin Borkowski

Na co dzień, poza zarządzaniem Kancelarią i bieżącym doradztwem w tych wszystkich sprawach, które odpowiedzi wymagają „na wczoraj”, zajmuję się również reprezentacją Klientów przed sądami, przede wszystkim gospodarczymi i administracyjnymi. Reprezentowałem z powodzeniem podatników w dziesiątkach spraw przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi w całej Polsce i przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Marcin Borkowski - wspólnik i radca prawny Borkowski&Wspólnicy

Doradztwo prawne i podatkowe przy reorganizacji przedsiębiorstw

Postępowania sądowoadministracyjne

Postępowania w zakresie ulg w spłacie zobowiązań publicznoprawnych

Negocjacje biznesowe

Od 2012 r. doradzam przedsiębiorcom i niezmiennie tym, co lubię robić najbardziej jest układanie działalności moich Klientów od podstaw, albo ich reorganizacja. To najciekawsze projekty, które wymagają zrozumienia, na czym polega biznes Klienta, po to by następnie, wykorzystując doświadczenie oraz znajomość prawa i podatków, zbudować coś trwałego, co posłuży przez lata. Założonych, przekształconych czy podzielonych spółek mamy w kancelarii dziesiątki, ale każda była inna i wymagała indywidualnego podejścia. Wielu Klientów ceni to sobie, powierzając nam również bieżącą obsługę swoich firm.

Od 2017 r. współpracuję z Centrum Zakupów dla Sądownictwa Instytucją Gospodarki Budżetowej w Krakowie, gdzie zajmuję się prawnymi aspektami zamówień publicznych na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczenia przesyłek pocztowych oraz zwrotów przesyłek niedoręczonych na rzecz sądów powszechnych i powszechnych jednostek prokuratury, w szczególności przygotowaniem wzorca umowy w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, reprezentacją Zamawiającego przed Krajową Izbą Odwoławczą, jak również przed sądami powszechnymi.

W przeszłości prowadziłem zajęcia z postępowania administracyjnego i sądowo-administracyjnego dla studentów prawa i administracji na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, jak również z zakresu egzekucji administracyjnej, na studiach podyplomowych. Od 2017 r. prowadzę regularnie szkolenia z postępowania administracyjnego dla pracowników organów administracji publicznej.

W wolnym czasie najchętniej podróżuję, a na co dzień odpoczywam pływając, choć często basen to również źródło najlepszych pomysłów i rozwiązań najtrudniejszych spraw. 

Kontakt

Zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii:

adres
Ul. Jesionowa 47/13
50-504 Wrocław
Oraz do kontaktu poprzez telefon i mail:

BORKOWSKI & WSPÓLNICY
Kancelaria Radców Prawnych
i Doradców Podatkowych Sp. k.

KRS: 0000936639
NIP: 898-220-80-24
REGON: 022447920