Pliki cookie

Używamy plików Cookie, należących do naszej strony, a także do osób trzecich, w celu zrozumienia sposobów używania witryny oraz wsparcia kampanii marketingowych.

Rozumiem i akceptuję

Borkowski & Wspólnicy – Doradztwo podatkowe oraz obsługa prawna

Obsługa prawna | Doradztwo i reorganizacja biznesu | Reprezentowanie w sporach

Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Borkowski & Wspólnicy

Obsługa prawna | Doradztwo i reorganizacja biznesu | Reprezentowanie w sporach

Jesteśmy zespołem Radców Prawnych, których specjalizacje i doświadczenie składają się na szeroki i uzupełniający się wachlarz usług dla przedsiębiorstw począwszy od założenia lub reorganizacji spółki, poprzez stałą obsługę, a na doradztwie podatkowym kończąc.

Prawnik Wrocław Kancelaria Prawna Borkowski Porady Prawne

Wsparcie i opieka prawna dla firm

Nowe regulacje prawne wprowadzone na mocy “Polskiego Ładu” unaoczniły wielu przedsiębiorcom jak istotne jest poleganie w kwestiach prawnych na godnym zaufania partnerze biznesowym. Jako, że w naszej kancelarii od lat wyznajemy zasadę, w myśl której jesteśmy dla naszych partnerów ostoją w niepewnych czasach, pomogliśmy naszym klientom przejść ten czas spokojnie. Zachęcamy do zapoznania się z opiniami klientów.

Sprawdź
Karol Otremba - radca prawny Borkowski & Wspólnicy

Opodatkowanie napiwków przekazywanych dostawcom posiłków

W Rzeczpospolitej opisany został wyrok NSA jaki udało nam się uzyskać w sprawie opodatkowania napiwków przekazywanych dostawcom przez klientów w ramach płatności elektronicznych.

Przejdź do artykułu
Kryptowaluty - Porady Prawne
Marcin Borkowski - wspólnik i radca prawny Borkowski&Wspólnicy

Przyjmowanie płatności w kryptowalutach

W Kancelarii żyjemy nie tylko “Polskim ładem”, choć zawodowo jest on źródłem wyzwań i prowadzonych obecnie projektów. Od dłuższego czasu doradzamy przedsiębiorcom, którzy mają styczność z kryptowalutami. Rzeczpospolita opisuje precedensową interpretację indywidualną, którą udało nam się uzyskać, a która jest kluczowa dla firm chcących przyjmować płatności w kryptowalutach.

Przejdź do artykułu
porady prawne Wrocław prawnik
Aleksandra Antkowiak - Borkowska - wspólnik i radca prawny Borkowski&Wspólnicy

Kiedy rozporządzanie nieruchomościami staje się działalnością gospodarczą?

Pytanie do którego momentu sprzedaż nieruchomości uznać można za dysponowanie majątkiem prywatnym, a od kiedy sprzedaż taka stanowi działalność gospodarczą spędza sen z powiek zarówno właścicielom nieruchomości, jak i prawnikom. O najnowszym orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego w tej sprawie pisze Gazeta Prawna.

Przejdź do artykułu

ZAKRES
DZIAŁALNOŚCI

Od 2014 r. zajmujemy się kompleksową obsługą prawną przedsiębiorców z całej Polski.

Doradzamy jak stworzyć i uporządkować biznes, a także jak zminimalizować obciążenia podatkowe.

Z powodzeniem reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami administracji publicznej.

Założenie i reorganizacja biznesu

Znajdziemy dla Ciebie najlepszą formę prowadzenia działalności gospodarczej i wesprzemy na etapie zakładania i przekształcania spółek. Pomożemy zlokalizować i zminimalizować wszelkie ryzyka podatkowe płynące z prowadzonej działalności.

Bieżąca obsługa
przedsiębiorstw

Zapewniamy obsługę prowadzonej działalności, głównie w zakresie prawa podatkowego, prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy. Reprezentujemy naszych klientów przed sądami i organami państwowymi, a także tworzymy i opiniujemy umowy, regulaminy i uchwały.

Doradztwo podatkowe

Pomagamy znaleźć i rozwiązać problem podatkowy. Sporządzamy opinie podatkowe, a także występujemy z wnioskami o interpretacje i zapewniamy reprezentację przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Spory z bankami i instytucjami finansowymi

Doradzamy kredytobiorcom oraz klientom instytucji finansowych i weryfikujemy zawarte umowy pod kątem występowania klauzul abuzywnych. Reprezentujemy klientów przed bankami, jak i na etapie postępowania sądowego o unieważnienie umowy kredytu/uznania klauzuli za abuzywną. Działamy zarówno w sprawach frankowych, jak i w innych sporach z instytucjami finansowymi.

CASE STUDIES

I

Skuteczna walka o przedawnienie podatków, pomimo wszczynania spraw karnych przez organy podatkowe

Od 2014 r. Kancelaria prowadzi sprawy jednego z klientów dotyczące rozliczeń podatku od towarów i usług za lata 2006-2007, w których Urząd Kontroli Skarbowej instrumentalnie wszczął postępowanie karnoskarbowe po to, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązań podatkowych. Kancelaria konsekwentnie podtrzymywała swoje stanowisko w odwołaniach, skargach do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oraz skargach kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Słuszność argumentacji podnoszonej przez Kancelarię znalazła potwierdzenie w uchwale 7 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 maja 2021 r. I FPS 1/21. Następnie, w sprawach dotyczących klienta Kancelarii Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzki Sąd Administracyjny nakazały analizę okoliczności wszczęcia postępowania karnoskarbowego w przededniu przedawnienia zobowiązań podatkowych pod kątem tego, czy działanie to nie miało instrumentalnego charakteru, wskazując, że w takim przypadku doszło do przedawnienia zobowiązań podatkowych. Co do części tych zobowiązań Organ uznał, że doszło już do przedawnienia, natomiast co do pozostałych spór toczy się dalej.

II

Przekształcenie formy spółki i minimalizacja ryzyka

Jednym z klientów Kancelarii była spółka cywilna prowadząca działalność gospodarczą na dużą skalę. Dzięki obsłudze Kancelarii, działalność z formy prawnej obarczonej dużymi ryzykami – zarówno na gruncie podatkowym, jak i cywilnoprawnym – przekształcona została w spółkę z o.o. opodatkowaną na zasadach ryczałtu od dochodów spółek (tzw. „estoński CIT”).  Przekształcenie to pozwoliło na istotne zmniejszenie obciążeń podatkowych (przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych przez tzw. Polski Ład w zakresie składki zdrowotnej), a także wyłączenie odpowiedzialności osobistej wspólników spółki.

III

Pomoc w dofinansowaniach, ulgach oraz utrzymaniu płynności finansowej

Od 2020 r. Kancelaria wspomaga klientów w rozwiązywaniu problemów związanych z płynnością finansową powstałych na skutek pandemii COVID-19, a następnie pogarszającą się sytuacją gospodarczą spowodowaną rosnącą inflacją i inwazją Rosji na Ukrainę  Działania te dotyczyły w pierwszej kolejności pomocy w pozyskaniu środków z Polskiego Funduszu Rozwoju oraz innych kolejno uruchamianych narzędzi pomocowych, a później również w zakresie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych i spłacie należności wobec ZUS. Przy naszym wsparciu, klienci Kancelarii otrzymali ponad 20 mln zł środków pomocowych, a także uzyskali rozłożenie na raty lub odroczenie terminu zobowiązań publicznoprawnych w kwotach niejednokrotnie sięgających kilkuset tysięcy złotych. 

IV

Współpraca przy otwarciu na rynki zagraniczne

W związku z rozwojem działalności klienta i ekspansją zagraniczną Kancelaria pomogła zaplanować, a następnie stworzyć we współpracy z prawnikami z innych krajów strukturę spółek prowadzących działalność w kilku krajach Unii Europejskiej.

V

Uzyskanie korzystnej intepretacji prawa podatkowego w dziedzinie kryptowalut

Kancelaria uzyskała dla klienta działającego w branży IT precedensową interpretację przepisów prawa podatkowego, która potwierdzała korzystny sposób rozliczenia przychodów osiąganych ze sprzedaży kryptowalut otrzymywanych jako zapłata za świadczone usługi na rzecz klientów z całego świata.

VI

Wsparcie w odzyskaniu długu od nierzetelnego kontrahenta

Klient Kancelarii miał nierzetelnego kontrahenta, który unikał spłaty wielomilionowego zadłużenia. Kontrahent ten przeniósł własność swojego zakładu produkcyjnego na rzecz innego podmiotu, który dokonał kolejnego zbycia tej nieruchomości. Na skutek działań Kancelarii doszło do ogłoszenia upadłości dłużnika. Następnie, działając już na zlecenie syndyka masy upadłości, Kancelarii udało się uzyskać prawomocne orzeczenie skutkujące powrotem do masy upadłości zakładu o wartości ponad 3 mln zł.

poprzedni case
następny case

REFERENCJE

Kancelaria Borkowski&Wspólnicy od kilku lat prowadzi stałą, kompleksową oraz przekrojową obsługę prawno-podatkową spółki Geotrans S.A.

W czasie naszej współpracy kancelaria Borkowski&Wspólnicy wykazała się znakomitym zrozumieniem otoczenia biznesowego jak i branży, w jakiej operuje Geotrans S.A. Nasze kluczowe cele w zakresie współpracy zostały w pełni zrealizowane, co przyczyniło się do zminimalizowania ryzyka biznesowego.

Współpraca z kancelarią charakteryzuje się pełnym profesjonalizmem, rzetelnością, zaangażowaniem, oraz przede wszystkim skutecznością. Taka postawa sprzyja budowie atmosfery zaufania biznesowego.

Geotrans S.A.

Grupa Kapitałowa INTERMAG sp. z o.o jest czołowym polskim producentem nawozów i biostymulatorów, który ponad połowę swojej produkcji eksportuje do prawie 50 krajów świata.

Nasze działania marketingowe, handlowe, produkcyjne i inwestycyjne aktywnie wspiera od kilku lat Kancelaria Radców Prawnych i Doradców Podatkowych Borkowski&Wspólnicy z Wrocławia. Współpraca przebiega bez zarzutu, a świadczone usługi charakteryzują się terminowością, zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Kompleksowe usługi świadczone przez mec. Marcina Borkowskiego i jego zespół oceniamy bardzo wysoko, ich merytoryczna pomoc jest rzeczywistą wartością dla każdego przedsiębiorcy.

INTERMAG

“Polmark Sp. z o.o. Sp. k. to firma działająca na rynku produkcji osprzętu elektrycznego od prawie 30 lat. Jesteśmy jednym z największych producentów w branży w Polsce Południowej. Spółka zatrudnia ponad 300 pracowników i eksportuje swoje wyroby do 1000 supermarketów w całej Polsce.

Z kancelarią Borkowski & Wspólnicy współpracujemy od kilku lat w zakresie m.in.: prawa pracy, prawa gospodarczego, podatkowych interpretacji indywidualnych, umów z kontrahentami. Powyższe czynności wykonywane są zawsze profesjonalnie i skutecznie. Z największą przyjemnością rekomendujemy Kancelarię jako specjalistów od „spraw trudnych”

POLMARK

poprzednia opinia
następna opinia

Kontakt

Zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii:

adres
Ul. Jesionowa 47/13
50-504 Wrocław
Oraz do kontaktu poprzez telefon i mail:

BORKOWSKI & WSPÓLNICY
Kancelaria Radców Prawnych
i Doradców Podatkowych Sp. k.

KRS: 0000936639
NIP: 898-220-80-24
REGON: 022447920